Plattelandseducatie – deel 2

In deel 1 over plattelandseducatie, schreef ik over hoe het er aan toe gaat hier op de boerderij. Geen echte leerboerderij, maar wel heel leerzáám, iedere dag weer. In dit deel 2 wil ik het hebben over échte leerboerderijen. Na biologische boerderijen, kampeerboerderijen, kaasboerderijen en zorgboerderijen doemt er namelijk weer een nieuwe verbredingsvariant aan de ‘boerderijhorizon’op: de leerboerderij.

leerboerderij

Ga je googelen op ‘leerboerderij‘dan krijg je i.h.a. websites van boerderijen waar ongetwijfeld ‘veel te beleven is’, ook wat betreft educatie. (Het is overigens wel een eyeopener, want het zijn er namelijk ontzettend veel in aantal.) Daarover zal ik echter in deel 3 schrijven, want er zijn werkelijk páreltjes hier in Nederland.

In dit deel 2 wil ik proberen uit te leggen waar de naam leerboerderij eigenlijk voor staat. En ook een oproep doen aan jullie, lezers van dit blog met een boerderij. Want er zijn leerboerderijen nodig! Maar daarover meer aan het einde van deze blogpost.

maatje van de boer(in)

Broer-boer, Leon, Anneliene en Herberg poseerden vrijwillig hier op de boerderij. Ze zijn niet werkzaam/lerend op een leerboerderij dus.

Op een leerboerderij krijgen leerlingen uit het basisonderwijs die dreigen vast te lopen binnen het reguliere onderwijs, een kans geboden. Het is een ‘gewone’ boerderij waar de boer(in) en andere gezinsleden naast het reguliere werk leerlingen met een extra zorgvraag begeleiden. Het gaat dan om leerlingen die een lastige thuissituatie hebben, die zelf emotionele problemen hebben of een psychiatrische aandoening zoals ADHD of autisme. Kinderen in deze categorieën worden gedurende een bepaalde periode ‘maatje van de boer(in)’. Ze krijgen hierdoor vaak weer voldoende zelfvertrouwen en innerlijke rust om daarna weer terug te gaan naar het reguliere onderwijs.

Herbert en Anneliene zijn mijn buurkinderen en leren niet op een leerboerderij.

succesfactoren

De situatie op een boerderij, met veel mogelijkheden van activiteiten en ervaringen, én de autoriteit van de boer(in), zijn belangrijke succesfactoren. Op een leerboerderij werkt de boer(in) samen met de school aan een gemeenschappelijk gedragen handelingsplan voor de leerling. Het fenomeen leerboerderij wordt gesteund door de Taskforce Multifunctionele Landbouw van LNV. De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) en Trajectbureau Boer-en-Maat voeren het uit.

leerboerderijen gezocht in Enschede e.o.

De afgelopen  3 jaar is een leerboerderij-pilot gehouden in Twente. Die proef heeft goede resultaten opgeleverd. Nu zoeken de samenwerkingsverbanden WSNS in Enschede  boeren die een veilig en positief sociaal-emotioneel klimaat kunnen bieden aan zorgleerlingen uit het basisonderwijs. In eerste instantie naar boeren in de buurt van Enschede, die van hun boerderij een ‘Buiten-Gewone Leerplek’ willen maken. Zij willen leerboerderijen inzetten in het kader van Passend Onderwijs aan zorgleerlingen uit het basisonderwijs. De boeren krijgen vooraf een cursus ‘Buiten gewoon leren’ aangeboden om te ontdekken of dit werk hen ligt en om handvaten te krijgen hoe zij een leertraject vorm kunnen geven. Deze cursus zal in het najaar worden gehouden.
Geïnteresseerde boeren en boerinnen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 7 september om 20.00 uur in de Oude Usselerschool aan de Usselerschoolweg in Enschede. Zij worden gevraagd vooraf contact op te nemen met het Trajectbureau Boer-en-Maat, boer-en-maat@hetnet.nl  of tel. 0548-595275.

geen belangen

Contact met dieren kan kinderen goed doen.

Ik heb geen enkel belang of aandeel in bovenstaande oproep. Wel ondersteun ik het initiatief van harte. Omdat ik, ook zonder het label leerboerderij, hier op de eigen boerderij met eigen ogen zie hoe kinderen op kunnen bloeien. Al is het maar een uurtje dat ze mee mogen (be) leven hier bij de dieren.

Geen Reacties »

Florina op 24 augustus 2010 in onderwijs, platteland, zorg

Trackback URI | Reacties RSS

Laat een reactie achter